Bevezetés

Csapatunk egy olyan projekt megvalósítását tűzte ki célul maga elé, amely korunk társadalmának környezetvédelmi szemléletét igyekszik megváltoztatni - mindezt interaktív, szórakoztató formában. Úgy gondoljuk, hogy az emberek környezettudatosságra nevelése akkor lehet célravezető, ha mindennapi életükbe lépve szólítjuk meg őket, értve ezalatt elsősorban a hobbi tevékenységeiket, amelyeket az emberek szívesen végeznek.
Ez váltotta ki belőlünk azt a kezdeményezést, hogy PC játékba ültetve, környezetvédelmi témájú szoftvert hozzunk létre, amely célja a szórakoztatás mellett az emberek környezettudatos gondolkodásának javítása, fejlesztése. Szeretnénk, ha az emberek a különböző interaktív játékok segítségével jobb betekintést kapnának a különböző helyreállítási és újrahasznosító folyamatokba, kiemelve és elmagyarázva jelentésüket és szükségességüket.
Szeretnénk, ha az emberek a játékok élményével gazdagodva könnyebben tudnák meghozni a jövőnket befolyásoló döntéseket.
Minden vágyunk, hogy olyan játékokkal és játékos tevékenységekkel képviseltessük magunkat, amelyeket az emberek nemcsak a kellemes és tartalmas időtöltés lehetősége miatt kedvelnek meg, hanem azért is, mert céltudatosságukkal olyan gondolatokat és cselekvésre irányuló késztetéseket képesek ébreszteni, amelyek a Földünk számára is előnyösek lehetnek.

A Földünk számára, amely a mi közös Igazi Kincsünk.


Az Igazi Kincs

Az Igazi Kincs”egy természet-, ill. környezetvédelmi érintettséggel rendelkező alkalmazás. Egy érdekes és izgalmas játék keretei között mutatja be környezetünk aktuális problémáit – célja, hogy lássuk és érzékeljük a természetünk és környezetünk valós értékeit, átérezzük és megértsük a környezeti rombolás következtében keletkezett utóhatásokat, továbbá hogy megismerkedjünk azzal az érzéssel is, ahogyan egy tönkretett és magára hagyott környezet külső segítség – a segítségünk - hatására lassan megújul és helyreáll.

A projekt fejlesztése során a teljesség igényével az életszerű környezet létrehozása a cél. A környezetmérnöki szakértelem segítségével, realisztikus 3D formában megalkotott játéktér, a környezeti elemek kidolgozottsága, a különféle természeti kölcsönhatások, a növény és állatvilág változatos megjelenése természetünk harmonikus egyensúlyát, érzékenységét, sebezhetőségét kívánja érzékeltetni és azt hivatott elérni, hogy megfogalmazódjon bennünk a gondolat: a természet része vagyok és rajtam is múlik, hogyan gondolkodom róla, miként vigyázok rá.

1

A természetben összefüggnek egymással az egyes környezeti elemek, akár egy mezőt átszelő patakról van szó, akár egy fenyvesről a hegyoldalon. Tehát, ha befolyásoljuk az egyes környezeti elemeket, azok kihatással vannak másokra is.
Mindez azért fontos, mert ez a hatás az alkalmazásban is érvényesül, például egy adott állat nem élheti addig korábbi életét, amíg a környezeti körülménye nincs hozzá biztosítva. A lassan megújuló természet fejlődési irányát mi, a játékosok szabjuk meg azzal, hogy milyen sorrendben teljesítjük (tudjuk teljesíteni) az egyes helyreállításra szoruló helyeket. Ennek következményeként a területre jellemző növényzet megújulásával az állatvilág az általunk irányított módon fogja visszafoglalni eredeti élőhelyét, tehát végeredményben visszakapja elveszett Igazi Kincsét.

1

A játék neve megfogalmazza a projekt legfontosabb üzenetét: azt sugallja, hogy a természeti és környezeti kincseink milyen nagy értéket képviselnek számunkra és a környezetünkben élő más élőlények számára is. Ennek lényegét az alkalmazás egy történet segítségével igyekszik közelebb vinni az emberekhez.

A történet egy tengerben álló, a maga idilli valójában létező kis szigetről szól, amit egy nap lerombolnak a növényi nyersanyagáért. A szigeten élő állatok számára életterük tönkretétele végzetes lenne, de kapnak egy nagy lehetőséget környezetük visszaszerzésére. Számba kell venniük legelőnyösebb képességeiket - ezeket a kezünkbe adják és nekünk ezeket a képességeket jól felhasználva és kombinálva sikeresen helyt kell állnunk a különböző helyreállításra szoruló helyeken induló minijáték rendszerben.

1

Ahhoz, hogy a segítségünkkel az állatok sikeresen helyreállíthassák eredeti élőhelyüket (Igazi Kincsüket), különböző növényi nyersanyagokat kell gyűjteniük. Minél több fa, bokor, vagy levél alkotórészt sikerül szerezni, annál nagyobb lesz az esély arra, hogy a játék előrehaladásával sikerül a sziget teljes helyreállítása.

1
Növényi alkotórészek: a játék "fizetőeszközei"

A játék elején a főhősön, a mókuson kívül más állat nem tud segíteni nekünk, tág tűrőképessége miatt egyedül ő képes hosszabb ideig a kopár felszínen tartózkodni. Az ő karakterén keresztül, őt irányítva fedezhetjük fel a szigetet és így juthatunk el a helyreállításra szoruló helyekhez.

1
1
1

A többi állat a sziget egyetlen - szűkös, rövid ideig tartó készleteket biztosító - barlangjában kuporog - nincs más lehetőségük, ugyanis a sziget élhetetlen számukra.

1

A sikeresen teljesített minijátékok által begyűjtött nyersanyagok többek között „feloldó” eszközökként is alkalmazhatók, mert a segítségükkel lehetséges feloldani a barlangban tartózkodó állatokat. Minden állatnál meghatározott, hogy milyen típusú és mekkora mennyiségű nyersanyag szükséges a feloldásához – ez a nyersanyag pedig nem más, mint az induló készlet az új életéhez. Továbbá minden állathoz hozzá van rendelve, hogy a szigeten melyik helyet (korábbi közvetlen életterét) szükséges helyreállítani ahhoz, hogy képes legyen előbújni és komoly esélyei legyenek életének folytatásához - természetesen miután képesek voltunk induló készletét biztosítani.

Korábbi életterük helyreállításával és induló készletük biztosításával elnyerjük az állatok támogatását, képességeikkel hozzájárulhatnak a sziget további újjáépítéséhez, illetve a feloldott állatok már nem kényszerülnek a barlangba, előjönnek és elkezdik újra benépesíteni a szigetet.

A szigeten számos helyreállításra szoruló hely van. Mindegyik hely logikusan, a helyi viszonyoknak megfelelően van meghatározva. Vannak olyan környezeti szennyezések, amelyek súlyos, végzetes sérüléseket okoznak a sziget érintett részének és vannak olyanok is, amelyek csak szépséghibaként éktelenkednek a felszínen. Az egyes megoldandó problémák súlyosságához igazodik a sikeres helyreállítási kísérletek jutalma is, illetve az is jellemző, hogy minél súlyosabb volt egy negatív hatás, annál erősebb lesz az ezt helyreállító regeneráló hatás is.

1
1

A helyreállított helyek egymásra hatása az életből vett példák alapján épül fel. A sziget belső tavai, a kifolyó és befolyó patakok, a növényzet és a természetben élő állatok egy zárt, jól működő és önálló rendszert alkotnak.

1
1
1

A játék során sok kontrasztos megjelenést fogunk látni. Ez azt jelenti, hogy éles határként fogjuk érzékelni az egyes helyszínek helyreállítás előtti és utáni állapotát. A kizsákmányoló életmód szennyezéssel járó következményei után a helyreállítási tevékenységek látványos, megnyugtató megoldásai is bemutatásra kerülnek. Ezzel gondolkodásra és olyan cselekvésre ösztönöznek bennünket, amely környezetünk javára válik, hiszen láthatóan megéri, kifizetődik a fáradtságunk.

1

A játék kezdetén a tönkretett, kopár, élettelen, sebektől teli felszín a kiindulási állapot. Nem lesz könnyű dolgunk, ahogyan az életben is rendkívül nehéz egy ilyen feladatot megoldani. A játék végére viszont, miután mindegyik helyet sikeresen helyreállítottuk, megtörténik a Csoda – a növények és az állatok ismét a legteljesebb harmóniában élhetnek egymás mellett.

1